Shipping policy

&nbsp,

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

3. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft SkyLab B.V. het recht haar

&nbsp, &nbsp,&nbsp,verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald. Bij niet tijdige&nbsp, &nbsp, &nbsp, &nbsp, &nbsp, &nbsp, &nbsp,

&nbsp, &nbsp, betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen te late &nbsp, &nbsp,

&nbsp, &nbsp, levering door SkyLab B.V.

Afleverings periode

  1. Elke door SkyLab B.V. is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. de levering begint zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen van SkyLab B.V.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij SkyLab B.V. niet kan leveren binnen 14 dagen nadat de klant hem daartoe schriftelijk heeft aangemaand of partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan SkyLab B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan SkyLab B.V., bij gebreke waarvan SkyLab B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

&nbsp,

Transportkosten

&nbsp,1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen